Zarząd

Zarząd Warmińsko-Mazurski Oddział SGP w Olsztynie

Mariola Gilska- Prezes Zarządu

Agata Milkiewicz- Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Kocur-Bera- sekretarz

Piotr Pałejko- skarbnik

Kamil Kowalczyk- Przewodniczący Koła przy WG UWM

Magdalena Kruzel- członek

Joanna Pawłowicz- członek

Radosław Ickiewicz- członek

Paweł Łata – członek

Marcin Masaalski – członek

Tomasz Trypuz- członek- administrator strony www Oddziału

Bogdan Wolak