Kontakt

Warmińsko-Mazurski Oddział SGP w Olsztynie

Plac Konsulatu Polskiego1
10-532 Olsztyn

608488121
gilska@wp.pl